Informacje ogólne o Sekcji:

SEKCJA UBEZPIECZEŃ upowszechnia informacje związane z zagadnieniami, które rodzą konflikty na linii ubezpieczyciel - klient - motoryzacja.

W szczególności, w zakresie posiadanych możliwości finansowych i organizacyjno-technicznych, rozpowszechnia w zaplanowany sposób informacje na temat interpretacji prawa dokonywanych przez sądy w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych oraz propaguje zasady i rozwiązania stosowane w innych krajach Unii Europejskiej.
Oto przykładowe publikacje i raporty z tej dziedziny sygnowane znakiem Fundacji lub z Fundacją związane:

Artykuł "Rewolucja w Likwidacji Szkód Komunikacyjnych"
Nowoczesny Warsztat 02/2004
(w związku ze zmianą ustaw ubezpieczeniowych od 1.01.2004)

W ramach planowej działalności bezpłatnej Sekcja Ubezpieczeń, w zakresie posiadanych możliwości finansowych i organizacyjno-technicznych:

publikuje w internecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

publikuje w internecie zestawienie sentencji wyroków sądowych w sprawach ubezpieczeniowych, wskazujących zarysowujące się linie orzecznictwa

Sekcja Ubezpieczeń nie jest zobowiązana, aby poza planowymi działaniami edukacyjnymi dostarczać osobom trzecim na ich wezwanie bezpłatnych informacji, które mają bezpośrednio służyć tym osobom do pozyskania świadczeń pieniężnych od firm ubezpieczeniowych.

W formie płatnej Fundacja organizuje szkolenia z zakresu prawa i pragmatyki likwidacji szkód (Sekcja Szkoleń) oraz wykonuje czynności z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych lub prowadzenia spraw spornych z firmami ubezpieczeniowymi w imieniu klienta (Kancelaria Konsultingowa).