Informacja nt. akcji szkoleniowych

U W A G A !    NOWE SZKOLENIA UBEZPIECZENIOWE od wrzęsnia 2005!
 W związku z ostatnimi zmianami w zasadach rozliczeń ubezpieczeniowych (w lipcu 2005 parlament dokonał zmian w ustawach ubezpieczeniowych, a od 1 sierpnia 2005 PZU SA radykalnie zmieniło sposób wyznaczania odszkodowań z OC), Fundacja uruchomiła we wrześniu 2005 nowe szkolenia !!!
          > Tu więcej informacji na temat nowych szkoleń!

Wcześniej Fundacja przeprowadzała na dużą skalę akcje szkoleniowe w okresie poprzedzajacym akcesję z UE i już po akcesji  -  gdy zapotrzebowanie przedsiębiorców na nowe informacje było szczególnie duże. W roku 2002/2003 w akcjach szkoleniowych zorganizowanych przez twórców Fundacji Multi-Expert udział wzięło ponad 370 osób z całej Polski. W roku 2003/2004 w szkoleniach zorganizowanych pod patronatem Fundacji udział wzięło ponad 350 osób. A w samym tylko miesiącu październiku 2004, w akcji "Motoryzacja i GVO - 4 strony Polski", udział wzięło nlisko 300 osób.
W dniu 28 października 2004 przekroczyliśmy jubileuszową liczbę 1.000 uczestników naszych szkoleń!!!!

Tutaj zamieszczono raport z realizacji najgłośniejszej, ogólnopolskiej akcji Fundacji
"Motoryzacja i GVO - 4 strony Polski"
która obejmowała 2 szkolenia do wyboru i była realizowana w październiku 2004 kolejno w Katowicach (Międzynarodowe Targi Katowickie), Poznaniu, Trójmieście i Warszawie (Hotel Kyriad Prestige). Organizatorem tej akcji było Centrum Szkoleniowe Firmy "Auto-Elements", a partnerem największa niemiecka, niezależna sieć dealerska (170 dealerów) ANAG Automobilgruppe Nord AG.
Od 2005 w ofercie szkoleniowej pojawił się nowy zestaw opatrzony wspólnym tytułem
"JA na Unii zyskałem!"
obejmujacy 4 tematy dot. zagadnień najbardziej ważkich dla sektora motoryzacyjnego.

Oto organizatorzy, partnerzy i patroni medialni szkoleń Fundacji:

Organizator

Partner

Patroni medialni

      

Wspierający medialnie