Wybrane orzeczenia sądowe
z zakresu spraw ubezpieczeniowych
Wyrok SN z 1997 roku (interpretacja zapisów umowy na korzyść ubezpieczonego)

Wyrok SN z 1972 roku (koszt nowych części i materiałów)

Wyrok SN z 1997 roku (naprawa we własnym zakresie)

Wyrok SN z 2002 roku (poszukiwanie tańszych części)

Wyrok SA z 1992 roku (przywrócenie do stanu poprzedniego)

Wyrok SN z 1970 roku (wybór sposobu likwidacji szkody)

Wyrok SN z 2002 roku (koszt naprawy przekraczający wartość pojazdu)

Wyrok SA z 1992 roku (szkoda częściowa, szkoda całkowita)

Wyrok SN z 2002 roku (uzgodnienie sposobu likwidacji szkody)

Wyrok SA z 1996 roku (interpretacja OWU na korzyść ubezpieczonego)

Uchwała SN z 2001 roku (VAT w odszkodowaniach)

Wyrok SN z 2003 roku (VAT w odszkodowaniach)

Uchwała SN z 2003 roku (ceny na lokalnym rynku)