STRUKTURA FUNDACJI:

koordynuje działalność statutową pozostałych sekcji Fundacji oraz zasady udostępniania wybranych informacji na temat prawa, techniki i wolnego rynku w Polsce i w Europie (strona internetowa, broszury, wydawnictwa, artykuły prasowe)

upowszechnia informacje na temat wolnego rynku w branży motoryzacyjnej, a w szczególności nt. nowych przepisów o tzw. wyłączeniu blokowym GVO

publikuje informacje z zakresu ubezpieczeń, a w szczególności nt. zasad likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce i w Europie

organizuje i współorganizuje szkolenia

wykonuje ekspertyzy motoryzacyjne oraz czynności z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych, na zlecenie klientów prowadzi ich sprawy wobec firm ubezpieczeniowych (Kancelaria wykonuje usługi odpłatnie)