FUNDATORZY:

 
  • siedziba Fundacji mieści się w Siemianowicach Śląskich

  • korespondencję do Fundacji kierować na adres:

    41-100 Siemianowice Śląskie
    ul.Ligonia 1

  • kontakt telefoniczny:

    (+32) 20-10-188

  • e-mail: