Informacje ogólne o Sekcji:

SEKCJA OGÓLNA koordynuje działalność statutową wszystkich sekcji Fundacji oraz przekazuje i upowszechnia informacje na temat prawa, techniki i wolnego Rynku w Polsce i w Europie.

Prowadzi stronę internetową Fundacji, przygotowywuje broszury i wydawnictwa, upowszechnia publikacje prasowe.

Tutaj ukazują się także informacje o organizowanych prelekcjach i spotkaniach.

Poniżej zamieszczono przykładowe publikacje z zakresu tematyki związanej z celami Fundacji, więcej informacji szczegółowych prosimy szukać na stronach dotąd wyodrębnionych sekcji tematycznych, tj. motoryzacji, ubezpieczeń i szkoleń.

 

Arykuły ....