O FUNDACJI:

Fundacja została założona w roku 2003, a w gronie fundatorów znalazły się związane z Polską osoby obywatelstwa polskiego i niemieckiego.

Po co powołano Fundację? Rok 1989 otworzył w Polsce takie możliwości rozwoju, o których wcześniej nie mozna było nawet marzyć. Zrodziło się pytanie czy sprawy zmierzają w dobrym kierunku, a samo przystąpienie do Unii Europejskiej rozwiąże problemy dalszego rozwoju?

Doświadczenia życiowe fundatorów skłaniały ich do wniosku, że przed nami jeszcze długi proces poznawania i krytycznego wybierania właściwych wzorców z krajów zachodnich, tak abyśmy:
     

zachowywali się w sferach życia gospodarczego i administracyjnego jak wolni obywatele demokratycznego społeczeństwa,

     

znali swoje uprawnienia i umieli je egzekwować skutecznie i z zachowaniem kultury prawnej,

     

liczyli na własną inicjatywę i wolny rynek, zamiast oczekiwać opieki ze strony państwa i ręcznego sterowania naszym życiem przez urzędników,

     

przestali akceptować serwilizm i korupcję jako metody funkcjonowania społecznego przynoszące sukces,

     

umieli wykształcić etos niezależnego i profesjonalnego eksperta, którego praca przyczynia się do obiektywnego rozwiązywania problemów, a ekspertyzy nie są podporządkowane oczekiwaniom zamawiających.

I w takim kierunku - w małym zakresie i na miarę swoich skromnych możliwości - nasza Fundacja zamierza oddziaływać.