FAQ  czyli najczęściej zadawane pytania
do Sekcji Ubezpieczeń:


1. Czy istnieje możliwość zgłoszenia szkody z OC w wyspecjalizowanej firmie zajmującej się likwidacją szkód komunikacyjnych, niezależnej od zakładu ubezpieczeń sprawcy?

2. Czy obniżanie cen części zamiennych w przypadku szkód z OC sprawcy jest zgodne w obowiązującym w Polsce prawem?

3. Czy zakład ubezpieczeń sprawcy szkody może wbrew woli poszkodowanego, rozliczyć odszkodowanie z OC tzw. "metodą szkody całkowitej" powołując się na okoliczność przekroczenia przez szacowane koszty naprawy bariery 70% wartości pojazdu?

4. W jakim terminie zakład ubezpieczeń powinien wypłacić należne odszkodowanie?

5. Czy w przypadku szkody z OC Zakład Ubezpieczeniowy sprawcy może narzucać arbitralny limit stawki roboczogodziny jaki będzie honorowany prze refundacji kosztów naprawy?

6. Jaką treść cesji i/lub pełnomocnictwa powinien stosować warsztat naprawczy rozliczający szkodę z Zakładem Ubezpieczeniowym w imieniu Klienta?