REJESTRACJA FUNDACJIKrajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji Fundacji MULTI-EXPERT
w KRS pod numerem 0000185551.

Fundacja posiada osobowość prawną.