Informacje o GVO:

GVO - NOWE PRZEPISY ZWIĘKSZAJĄCE KONKURENCJĘ
W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ

31 lipca 2002 wydano Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1400/2002 wprowadzające nowe zasady wyłączeń blokowych w motoryzacji. W praktyce przepisy te oznaczają poszerzenie sfery wolnego rynku w branży motoryzacyjnej i ograniczenia dominującej pozycji koncernów samochodowych. Nie wnikając w szczegóły można podać, że w Unii Europejskiej zasady GVO zaczęły obowiązywać od 1 października 2003, z wyjątkiem prawa dealerów do budowania filii swoich na dowolnym terenie, które będzie obowiązywać 2 lata później.

W Polsce wydano odpowiednik tych przepisów w postaci Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 stycznia 2003. Miał on obowiązywać od 1 lutego 2004, potem - w wyniku dokonanej nowelizacji - termin wejścia GVO w Polsce został opóźniony do 1 listopada 2004 (dla umów wcześniej zawartych).

Nowe przepisy GVO oznaczają największą rewolucję w branży motoryzacyjnej w Europie od kilkudziesięciu lat. Wprowadzają niespotykane wcześniej rozwiązania jak: multi-branding czyli prawo sprzedaży i serwisowania przez dealerów aut kilku marek, uzależnienie autoryzacji serwisowej wyłącznie od wymogów jakościowych bez prawa koncernów do ustalania lokalizacji serwisu, czy prawo dealerów do stosowania części oryginalnych z niezależnych źródeł oraz części nieoryginalnych w standardzie tzw. "części o porównywalnej jakości" itd. itp.

Firmy motoryzacyjne mogą na rewolucji GVO zyskać lub stracić - dlatego jest ważne, aby we własnym interesie uzyskiwały na ich temat jak najwięcej informacji i jak najlepiej się do niego przygotowywały. Niżej zamieszczono liczne mateiały i publikacje (jeśli nie podano inaczej - w formacie pdf).

Polskie tzw."sfinalizowane" oficjalne tłumaczenie GVO "europejskiego" tj. Rozporządzenia 1400/2002 z 31.07.2002 (tekst nie obejmuje zmiany w Art.10 wprowadzonej w Traktacie Akcesyjnym)

Polskie Rozporządzenie RM dot. GVO z 28.01.2003
(tekst przed nowelizacją z 13.01.2004)

Przyjęta 13.01.2004 nowelizacja do polskiego Rozporządzenia GVO z 28.01.2003

Szczegółowe objaśnienia do GVO (Explanatory Brochure)
- opublikowane przez Komisję Europejską, w języku angielskim

Szczegółowe objaśnienia do GVO (Explanatory Brochure)
- opublikowane przez Komisję Europejską, w języku polskim (wersja oficjalna)

Często zadawane pytania do GVO (FAQ)
- materiały przygotowane przez Komisję Europejską, w języku angielskim

Często zadawane pytania do GVO (FAQ)
- materiały przygotowane przez Komisję Europejską, w języku polskim (wersja oficjalna)

Artykuł "Jak się narodziło nowe GVO?"
Nowoczesny Warsztat 7-8/2003

Artykuł "Co nowe przepisy oznaczają dla warsztatów i serwisów w Polsce?"
Nowoczesny Warsztat 9/2003

Artykuł "Nowe zasady GVO w zakresie części zamiennych"
Nowoczesny Warsztat 10/2003

Artykuł "Kto zyska, a kto straci na GVO?"
Nowoczesny Warsztat 11/2003

Artykuł "Sprzedaż aut po GVO"
Nowoczesny Warsztat 12/2003

Artykuł "GVO w Unii Europejskiej"
Nowoczesny Warsztat 01/2004

Artykuł "Kto się boi nowego porządku?"
Świat Motoryzacji, grudzień 2003 (Word)

Artykuł "Tanie naprawianie"
Świat Motoryzacji, styczeń 2004 (Word)

Artykuł "Skutki GVO dla firm flotowych"
Flota, zima 2003/2004 (Word)

Powyższy wybór artykułów stanowi tylko część dorobku publicystycznego Adriana R. Sklorza nt. GVO w Poslce i w Europie.