Copyright Fundacja Multi-Expert ®
Wszelkie prawa zastrzeżone
 

Wyrok SN z 2002 roku (koszt naprawy przekraczający wartość pojazdu)

Jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku.