Copyright Fundacja Multi-Expert ®
Wszelkie prawa zastrzeżone
 

Wyrok SN z 2003 roku (VAT w odszkodowaniach)

Zgodnie z art.363 Par.2 k.c. wysokość odszkodowania powinna być ustalona według poziomu cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy z daty ustalania odszkodowania. Skoro zaś stosownie do postanowień art.1 ust.2 ustawy z 26 lutego 1982 r. "cena" towaru lub usługi opodatkowanej obejmuje wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy za towar lub usługę wraz z kwotą należnego podatku, to mierrnikiem wysokości szkody ustalonej według cen kosztów naprawy jest tak właśnie określona cena naprawy pojazdów. Jest to zatem cena części zamiennych i usług obejmująca podatek VAT.