Copyright Fundacja Multi-Expert ®
Wszelkie prawa zastrzeżone
 

Uchwała SN z 2003 roku (ceny na lokalnym rynku)

Odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku.