Copyright Fundacja Multi-Expert ®
Wszelkie prawa zastrzeżone
 

Wyrok SA z 1996 roku (interpretacja OWU na korzyść ubezpieczonego)

Ujemne skutki wadliwie opracowanych ogólnych warunków ubezpieczeń, polegające na możliwości dowolnej ich interpretacji, powinny obciążać ubezpieczyciela, jako profesjonalistę i autora tych warunków.