Copyright Fundacja Multi-Expert ®
Wszelkie prawa zastrzeżone
 

PYTANIE 6:

Jaką treść cesji i/lub pełnomocnictwa powinien stosować warsztat naprawczy rozliczający szkodę z Zakładem Ubezpieczeniowym w imieniu Klienta?

ODPOWIEDŹ 6:

Zamieszczamy tu propozycję treści obu dokumentów. Powinny być one przygotowane bardzo starannie, jeśli w obliczu najróżniejszych sytuacji życiowych interes zakładu, który wykonał naprawę ma być dość skutecznie chroniony. W Polsce zwyczajowo częściej stosowane jest do tego celu pełnomocnictwo (jego rozbudowany projekt udostępniamy tu za uprzejmością firmy Auto-Elements z Katowic), jednak narzędziem pewniejszym w obrocie prawnym i częściej stosowanym w krajach Unii Europejskiej jest cesja
(prosimy kliknąć niżej na nazwie odpowiednego dokumentu aby ściągnąc go ze strony internetowej).

CESJA KLIENTA W PRZYPADKU SZKODY Z OC
CESJA KLIENTA W PRZYPADKU SZKODY Z AC
PEŁNOMOCNICTWO KLIENTA WOBEC ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ