Copyright Fundacja Multi-Expert ®
Wszelkie prawa zastrzeżone
 

PYTANIE 5:

Czy w przypadku szkody z OC Zakład Ubezpieczeniowy sprawcy może narzucać arbitralny limit stawki roboczogodziny jaki będzie honorowany prze refundacji kosztów naprawy.

ODPOWIEDŹ 5:

Warto zwrócić uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego, który w swoim orzeczeniu z 13 czerwca 2003 (sygn. III CZP 32/03) stwierdził, że odszkodowanie przysługujące od firmy ubezpieczeniowej z racji odpowiedzialności cywilnej za uszkodzenie pojazdu obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku.

Z tego orzeczenia wywodzić można przynajmniej to, że o wysokości stawki decyduje ich poziom stosowany na rynku lokalnym, a nie arbitralna decyzja zakładu ubezpieczeń.