Copyright Fundacja Multi-Expert®
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Informacje o DUŻYCH SIECIACH SERWISOWANIA AUT

NOWE SIECI I ROZWÓJ STARYCH?
Wiele wskazuje, że GVO daje bardzo silny impuls dla rozwoju nowych, scentralizowanych sieci napraw i serwisowania aut. Szczególnie atrakcyjna dla inwestorów i pomysłodawców jest ta grupa serwisów autoryzowanych, które po GVO nie mogły otrzymać autoryzacji lub nie chciały inwestować w zawyżone standardy. Oprócz usług, takie sieci liczą także na zyski z obrotu częściami szacowanego w skali Europy na ponad 25 miliardów Euro rocznie.

BOSCH
W 2002 posiadał w swojej sieci ok 2.000 serwisów w Europie. Wg opinii dyrektora Mansa Verstijnena (031103), Bosch chciałby włączyć do swojej sieci nawet 10% tych serwisów w Europie, które przestaną być autoryzowane przez koncerny samochodowe.

ADI
Auto Distribution International ma obecnie 4.000 serwisów w 15 krajach i wg dyrektora Manuela van Rooyena chciałoby wkrótce zwiększyć tę liczbę do ok. 6.000.

CITROEN  -  EUROREPAR
Citroen rozpoczął w lutym 2003 budowę tzw. "secondary network" tj. drugiej sieci serwisów pn. EUROREPAR. Z końcem roku osiągnął liczbę 500 serwisów, ale wg dyrektora Claude Satineta planuje dojść do 2.000 - wśród nich 800 to mają być byli jego dealerzy, którzy po GVO nie uzyskali autoryzacji. Na razie planuje się ograniczyć sieć do samej Francji, problemem jest nie antagonizowanie autoryzowanych dealerów, którzy ponieśli znaczne nakłady na nowe standardy.

PEUGEOT  nic ?
Peugeot zachował autoryzacje większości swoich serwisów po GVO, więc nie planuje tworzyć "secondary network".

RENAULT  -  MORTIO
Renault zamierza tworzyć "secondary network" pn. MOTRIO na bazie ok. 400 subdealerów serwisowych, które utraciły autoryzację po GVO. Nazwa MOTRIO nawiązuje do wcześniej uruchomionego programu dostaw tańszych części oryginalnych dla dealerów autoryzowanych Renault.