Copyright Fundacja Multi-Expert®
Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Co się dzieje w sieci dealerów CITROEN w Europie Zachodniej?

Zmniejszenie sieci /031117/
Z analiz Philipa Wade, autora GMAP European Car Distribution Handbook, wynika że w obliczu GVO następuje zmniejszanie (konsolidacja) wielkości sieci dealerskich w Europie, a w Citroen osiągnęło to rekordowe rozmiary. Od stycznia 2002 do stycznia 2003 w Citroen liczba punktów sprzedaży aut zmniejszyła się o 33% (we Francji znaczące jest zjawisko rezygnacji z subdealerów), a liczba autoryzowanych punktów serwisowania o 17% (osiągając poziom 1.400 punktów).

Oficjalna skarga
Od stowarzyszenia dealerów Citroena wpłynęła w sierpniu 2003 oficjalna skarga na koncern do Komisji Europejskiej o naruszanie zasad GVO, ale nie została rozpatrzona przed październikiem 2003.
Dealerzy mają zastrzeżenia do zawyżonych standardów oraz wysokich kosztów personelu.